Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílá Voda

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílá Voda, hasicí přístroje Bílá Voda, školení na hasicí přístroje Bílá Voda, prodej hasicích systémů Bílá Voda, prodej hasicích přístrojů Bílá Voda, hasiva a hasicí příslušenství Bílá Voda, Tepostop Bílá Voda, firestop Bílá Voda, hasicí systémy Bílá Voda, hasicí zařízení Bílá Voda, hasicí přístroje Bílá Voda, požární ochrana Bílá Voda, stabilní hasicí zařízení Bílá Voda, lokální stabilní hasicí zařízení Bílá Voda, automatický hasicí systém Bílá Voda, samočinný hasicí systém Bílá Voda, hasit CO2 Bílá Voda, hasit oxid uhličitý Bílá Voda, hasit s inergen Bílá Voda, čisté hasivo Bílá Voda, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílá Voda, vodní hasící přístroj Bílá Voda, sněhový hasící přístroj Bílá Voda, pěnový hasící přístroj Bílá Voda, požární zabezpečení Bílá Voda, požární bezpečnost Bílá Voda, protipožární ochrana Bílá Voda, servisní organizace hasících přístrojů Bílá Voda, hasící syytémy serverovny Bílá Voda,hasící filter Bílá Voda, hasící přístroje pro cnc stroje Bílá Voda, hasící systémy pro autobusy Bílá Voda, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.