Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílá Třemešná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílá Třemešná, hasicí přístroje Bílá Třemešná, školení na hasicí přístroje Bílá Třemešná, prodej hasicích systémů Bílá Třemešná, prodej hasicích přístrojů Bílá Třemešná, hasiva a hasicí příslušenství Bílá Třemešná, Tepostop Bílá Třemešná, firestop Bílá Třemešná, hasicí systémy Bílá Třemešná, hasicí zařízení Bílá Třemešná, hasicí přístroje Bílá Třemešná, požární ochrana Bílá Třemešná, stabilní hasicí zařízení Bílá Třemešná, lokální stabilní hasicí zařízení Bílá Třemešná, automatický hasicí systém Bílá Třemešná, samočinný hasicí systém Bílá Třemešná, hasit CO2 Bílá Třemešná, hasit oxid uhličitý Bílá Třemešná, hasit s inergen Bílá Třemešná, čisté hasivo Bílá Třemešná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílá Třemešná, vodní hasící přístroj Bílá Třemešná, sněhový hasící přístroj Bílá Třemešná, pěnový hasící přístroj Bílá Třemešná, požární zabezpečení Bílá Třemešná, požární bezpečnost Bílá Třemešná, protipožární ochrana Bílá Třemešná, servisní organizace hasících přístrojů Bílá Třemešná, hasící syytémy serverovny Bílá Třemešná,hasící filter Bílá Třemešná, hasící přístroje pro cnc stroje Bílá Třemešná, hasící systémy pro autobusy Bílá Třemešná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.