Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílá Hlína

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílá Hlína, hasicí přístroje Bílá Hlína, školení na hasicí přístroje Bílá Hlína, prodej hasicích systémů Bílá Hlína, prodej hasicích přístrojů Bílá Hlína, hasiva a hasicí příslušenství Bílá Hlína, Tepostop Bílá Hlína, firestop Bílá Hlína, hasicí systémy Bílá Hlína, hasicí zařízení Bílá Hlína, hasicí přístroje Bílá Hlína, požární ochrana Bílá Hlína, stabilní hasicí zařízení Bílá Hlína, lokální stabilní hasicí zařízení Bílá Hlína, automatický hasicí systém Bílá Hlína, samočinný hasicí systém Bílá Hlína, hasit CO2 Bílá Hlína, hasit oxid uhličitý Bílá Hlína, hasit s inergen Bílá Hlína, čisté hasivo Bílá Hlína, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílá Hlína, vodní hasící přístroj Bílá Hlína, sněhový hasící přístroj Bílá Hlína, pěnový hasící přístroj Bílá Hlína, požární zabezpečení Bílá Hlína, požární bezpečnost Bílá Hlína, protipožární ochrana Bílá Hlína, servisní organizace hasících přístrojů Bílá Hlína, hasící syytémy serverovny Bílá Hlína,hasící filter Bílá Hlína, hasící přístroje pro cnc stroje Bílá Hlína, hasící systémy pro autobusy Bílá Hlína, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.