Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílá, hasicí přístroje Bílá, školení na hasicí přístroje Bílá, prodej hasicích systémů Bílá, prodej hasicích přístrojů Bílá, hasiva a hasicí příslušenství Bílá, Tepostop Bílá, firestop Bílá, hasicí systémy Bílá, hasicí zařízení Bílá, hasicí přístroje Bílá, požární ochrana Bílá, stabilní hasicí zařízení Bílá, lokální stabilní hasicí zařízení Bílá, automatický hasicí systém Bílá, samočinný hasicí systém Bílá, hasit CO2 Bílá, hasit oxid uhličitý Bílá, hasit s inergen Bílá, čisté hasivo Bílá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílá, vodní hasící přístroj Bílá, sněhový hasící přístroj Bílá, pěnový hasící přístroj Bílá, požární zabezpečení Bílá, požární bezpečnost Bílá, protipožární ochrana Bílá, servisní organizace hasících přístrojů Bílá, hasící syytémy serverovny Bílá,hasící filter Bílá, hasící přístroje pro cnc stroje Bílá, hasící systémy pro autobusy Bílá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.