Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezvěrov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezvěrov, hasicí přístroje Bezvěrov, školení na hasicí přístroje Bezvěrov, prodej hasicích systémů Bezvěrov, prodej hasicích přístrojů Bezvěrov, hasiva a hasicí příslušenství Bezvěrov, Tepostop Bezvěrov, firestop Bezvěrov, hasicí systémy Bezvěrov, hasicí zařízení Bezvěrov, hasicí přístroje Bezvěrov, požární ochrana Bezvěrov, stabilní hasicí zařízení Bezvěrov, lokální stabilní hasicí zařízení Bezvěrov, automatický hasicí systém Bezvěrov, samočinný hasicí systém Bezvěrov, hasit CO2 Bezvěrov, hasit oxid uhličitý Bezvěrov, hasit s inergen Bezvěrov, čisté hasivo Bezvěrov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezvěrov, vodní hasící přístroj Bezvěrov, sněhový hasící přístroj Bezvěrov, pěnový hasící přístroj Bezvěrov, požární zabezpečení Bezvěrov, požární bezpečnost Bezvěrov, protipožární ochrana Bezvěrov, servisní organizace hasících přístrojů Bezvěrov, hasící syytémy serverovny Bezvěrov,hasící filter Bezvěrov, hasící přístroje pro cnc stroje Bezvěrov, hasící systémy pro autobusy Bezvěrov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.