Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezuchov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezuchov, hasicí přístroje Bezuchov, školení na hasicí přístroje Bezuchov, prodej hasicích systémů Bezuchov, prodej hasicích přístrojů Bezuchov, hasiva a hasicí příslušenství Bezuchov, Tepostop Bezuchov, firestop Bezuchov, hasicí systémy Bezuchov, hasicí zařízení Bezuchov, hasicí přístroje Bezuchov, požární ochrana Bezuchov, stabilní hasicí zařízení Bezuchov, lokální stabilní hasicí zařízení Bezuchov, automatický hasicí systém Bezuchov, samočinný hasicí systém Bezuchov, hasit CO2 Bezuchov, hasit oxid uhličitý Bezuchov, hasit s inergen Bezuchov, čisté hasivo Bezuchov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezuchov, vodní hasící přístroj Bezuchov, sněhový hasící přístroj Bezuchov, pěnový hasící přístroj Bezuchov, požární zabezpečení Bezuchov, požární bezpečnost Bezuchov, protipožární ochrana Bezuchov, servisní organizace hasících přístrojů Bezuchov, hasící syytémy serverovny Bezuchov,hasící filter Bezuchov, hasící přístroje pro cnc stroje Bezuchov, hasící systémy pro autobusy Bezuchov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.