Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezno, hasicí přístroje Bezno, školení na hasicí přístroje Bezno, prodej hasicích systémů Bezno, prodej hasicích přístrojů Bezno, hasiva a hasicí příslušenství Bezno, Tepostop Bezno, firestop Bezno, hasicí systémy Bezno, hasicí zařízení Bezno, hasicí přístroje Bezno, požární ochrana Bezno, stabilní hasicí zařízení Bezno, lokální stabilní hasicí zařízení Bezno, automatický hasicí systém Bezno, samočinný hasicí systém Bezno, hasit CO2 Bezno, hasit oxid uhličitý Bezno, hasit s inergen Bezno, čisté hasivo Bezno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezno, vodní hasící přístroj Bezno, sněhový hasící přístroj Bezno, pěnový hasící přístroj Bezno, požární zabezpečení Bezno, požární bezpečnost Bezno, protipožární ochrana Bezno, servisní organizace hasících přístrojů Bezno, hasící syytémy serverovny Bezno,hasící filter Bezno, hasící přístroje pro cnc stroje Bezno, hasící systémy pro autobusy Bezno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.