Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezměrov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezměrov, hasicí přístroje Bezměrov, školení na hasicí přístroje Bezměrov, prodej hasicích systémů Bezměrov, prodej hasicích přístrojů Bezměrov, hasiva a hasicí příslušenství Bezměrov, Tepostop Bezměrov, firestop Bezměrov, hasicí systémy Bezměrov, hasicí zařízení Bezměrov, hasicí přístroje Bezměrov, požární ochrana Bezměrov, stabilní hasicí zařízení Bezměrov, lokální stabilní hasicí zařízení Bezměrov, automatický hasicí systém Bezměrov, samočinný hasicí systém Bezměrov, hasit CO2 Bezměrov, hasit oxid uhličitý Bezměrov, hasit s inergen Bezměrov, čisté hasivo Bezměrov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezměrov, vodní hasící přístroj Bezměrov, sněhový hasící přístroj Bezměrov, pěnový hasící přístroj Bezměrov, požární zabezpečení Bezměrov, požární bezpečnost Bezměrov, protipožární ochrana Bezměrov, servisní organizace hasících přístrojů Bezměrov, hasící syytémy serverovny Bezměrov,hasící filter Bezměrov, hasící přístroje pro cnc stroje Bezměrov, hasící systémy pro autobusy Bezměrov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.