Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezkov, hasicí přístroje Bezkov, školení na hasicí přístroje Bezkov, prodej hasicích systémů Bezkov, prodej hasicích přístrojů Bezkov, hasiva a hasicí příslušenství Bezkov, Tepostop Bezkov, firestop Bezkov, hasicí systémy Bezkov, hasicí zařízení Bezkov, hasicí přístroje Bezkov, požární ochrana Bezkov, stabilní hasicí zařízení Bezkov, lokální stabilní hasicí zařízení Bezkov, automatický hasicí systém Bezkov, samočinný hasicí systém Bezkov, hasit CO2 Bezkov, hasit oxid uhličitý Bezkov, hasit s inergen Bezkov, čisté hasivo Bezkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezkov, vodní hasící přístroj Bezkov, sněhový hasící přístroj Bezkov, pěnový hasící přístroj Bezkov, požární zabezpečení Bezkov, požární bezpečnost Bezkov, protipožární ochrana Bezkov, servisní organizace hasících přístrojů Bezkov, hasící syytémy serverovny Bezkov,hasící filter Bezkov, hasící přístroje pro cnc stroje Bezkov, hasící systémy pro autobusy Bezkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.