Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezdružice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezdružice, hasicí přístroje Bezdružice, školení na hasicí přístroje Bezdružice, prodej hasicích systémů Bezdružice, prodej hasicích přístrojů Bezdružice, hasiva a hasicí příslušenství Bezdružice, Tepostop Bezdružice, firestop Bezdružice, hasicí systémy Bezdružice, hasicí zařízení Bezdružice, hasicí přístroje Bezdružice, požární ochrana Bezdružice, stabilní hasicí zařízení Bezdružice, lokální stabilní hasicí zařízení Bezdružice, automatický hasicí systém Bezdružice, samočinný hasicí systém Bezdružice, hasit CO2 Bezdružice, hasit oxid uhličitý Bezdružice, hasit s inergen Bezdružice, čisté hasivo Bezdružice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezdružice, vodní hasící přístroj Bezdružice, sněhový hasící přístroj Bezdružice, pěnový hasící přístroj Bezdružice, požární zabezpečení Bezdružice, požární bezpečnost Bezdružice, protipožární ochrana Bezdružice, servisní organizace hasících přístrojů Bezdružice, hasící syytémy serverovny Bezdružice,hasící filter Bezdružice, hasící přístroje pro cnc stroje Bezdružice, hasící systémy pro autobusy Bezdružice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.