Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezděkov nad Metují

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezděkov nad Metují, hasicí přístroje Bezděkov nad Metují, školení na hasicí přístroje Bezděkov nad Metují, prodej hasicích systémů Bezděkov nad Metují, prodej hasicích přístrojů Bezděkov nad Metují, hasiva a hasicí příslušenství Bezděkov nad Metují, Tepostop Bezděkov nad Metují, firestop Bezděkov nad Metují, hasicí systémy Bezděkov nad Metují, hasicí zařízení Bezděkov nad Metují, hasicí přístroje Bezděkov nad Metují, požární ochrana Bezděkov nad Metují, stabilní hasicí zařízení Bezděkov nad Metují, lokální stabilní hasicí zařízení Bezděkov nad Metují, automatický hasicí systém Bezděkov nad Metují, samočinný hasicí systém Bezděkov nad Metují, hasit CO2 Bezděkov nad Metují, hasit oxid uhličitý Bezděkov nad Metují, hasit s inergen Bezděkov nad Metují, čisté hasivo Bezděkov nad Metují, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezděkov nad Metují, vodní hasící přístroj Bezděkov nad Metují, sněhový hasící přístroj Bezděkov nad Metují, pěnový hasící přístroj Bezděkov nad Metují, požární zabezpečení Bezděkov nad Metují, požární bezpečnost Bezděkov nad Metují, protipožární ochrana Bezděkov nad Metují, servisní organizace hasících přístrojů Bezděkov nad Metují, hasící syytémy serverovny Bezděkov nad Metují,hasící filter Bezděkov nad Metují, hasící přístroje pro cnc stroje Bezděkov nad Metují, hasící systémy pro autobusy Bezděkov nad Metují, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.