Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezděkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezděkov, hasicí přístroje Bezděkov, školení na hasicí přístroje Bezděkov, prodej hasicích systémů Bezděkov, prodej hasicích přístrojů Bezděkov, hasiva a hasicí příslušenství Bezděkov, Tepostop Bezděkov, firestop Bezděkov, hasicí systémy Bezděkov, hasicí zařízení Bezděkov, hasicí přístroje Bezděkov, požární ochrana Bezděkov, stabilní hasicí zařízení Bezděkov, lokální stabilní hasicí zařízení Bezděkov, automatický hasicí systém Bezděkov, samočinný hasicí systém Bezděkov, hasit CO2 Bezděkov, hasit oxid uhličitý Bezděkov, hasit s inergen Bezděkov, čisté hasivo Bezděkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezděkov, vodní hasící přístroj Bezděkov, sněhový hasící přístroj Bezděkov, pěnový hasící přístroj Bezděkov, požární zabezpečení Bezděkov, požární bezpečnost Bezděkov, protipožární ochrana Bezděkov, servisní organizace hasících přístrojů Bezděkov, hasící syytémy serverovny Bezděkov,hasící filter Bezděkov, hasící přístroje pro cnc stroje Bezděkov, hasící systémy pro autobusy Bezděkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.