Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezděčí u Trnávky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezděčí u Trnávky, hasicí přístroje Bezděčí u Trnávky, školení na hasicí přístroje Bezděčí u Trnávky, prodej hasicích systémů Bezděčí u Trnávky, prodej hasicích přístrojů Bezděčí u Trnávky, hasiva a hasicí příslušenství Bezděčí u Trnávky, Tepostop Bezděčí u Trnávky, firestop Bezděčí u Trnávky, hasicí systémy Bezděčí u Trnávky, hasicí zařízení Bezděčí u Trnávky, hasicí přístroje Bezděčí u Trnávky, požární ochrana Bezděčí u Trnávky, stabilní hasicí zařízení Bezděčí u Trnávky, lokální stabilní hasicí zařízení Bezděčí u Trnávky, automatický hasicí systém Bezděčí u Trnávky, samočinný hasicí systém Bezděčí u Trnávky, hasit CO2 Bezděčí u Trnávky, hasit oxid uhličitý Bezděčí u Trnávky, hasit s inergen Bezděčí u Trnávky, čisté hasivo Bezděčí u Trnávky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezděčí u Trnávky, vodní hasící přístroj Bezděčí u Trnávky, sněhový hasící přístroj Bezděčí u Trnávky, pěnový hasící přístroj Bezděčí u Trnávky, požární zabezpečení Bezděčí u Trnávky, požární bezpečnost Bezděčí u Trnávky, protipožární ochrana Bezděčí u Trnávky, servisní organizace hasících přístrojů Bezděčí u Trnávky, hasící syytémy serverovny Bezděčí u Trnávky,hasící filter Bezděčí u Trnávky, hasící přístroje pro cnc stroje Bezděčí u Trnávky, hasící systémy pro autobusy Bezděčí u Trnávky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.