Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běstovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běstovice, hasicí přístroje Běstovice, školení na hasicí přístroje Běstovice, prodej hasicích systémů Běstovice, prodej hasicích přístrojů Běstovice, hasiva a hasicí příslušenství Běstovice, Tepostop Běstovice, firestop Běstovice, hasicí systémy Běstovice, hasicí zařízení Běstovice, hasicí přístroje Běstovice, požární ochrana Běstovice, stabilní hasicí zařízení Běstovice, lokální stabilní hasicí zařízení Běstovice, automatický hasicí systém Běstovice, samočinný hasicí systém Běstovice, hasit CO2 Běstovice, hasit oxid uhličitý Běstovice, hasit s inergen Běstovice, čisté hasivo Běstovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běstovice, vodní hasící přístroj Běstovice, sněhový hasící přístroj Běstovice, pěnový hasící přístroj Běstovice, požární zabezpečení Běstovice, požární bezpečnost Běstovice, protipožární ochrana Běstovice, servisní organizace hasících přístrojů Běstovice, hasící syytémy serverovny Běstovice,hasící filter Běstovice, hasící přístroje pro cnc stroje Běstovice, hasící systémy pro autobusy Běstovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.