Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běštín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běštín, hasicí přístroje Běštín, školení na hasicí přístroje Běštín, prodej hasicích systémů Běštín, prodej hasicích přístrojů Běštín, hasiva a hasicí příslušenství Běštín, Tepostop Běštín, firestop Běštín, hasicí systémy Běštín, hasicí zařízení Běštín, hasicí přístroje Běštín, požární ochrana Běštín, stabilní hasicí zařízení Běštín, lokální stabilní hasicí zařízení Běštín, automatický hasicí systém Běštín, samočinný hasicí systém Běštín, hasit CO2 Běštín, hasit oxid uhličitý Běštín, hasit s inergen Běštín, čisté hasivo Běštín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běštín, vodní hasící přístroj Běštín, sněhový hasící přístroj Běštín, pěnový hasící přístroj Běštín, požární zabezpečení Běštín, požární bezpečnost Běštín, protipožární ochrana Běštín, servisní organizace hasících přístrojů Běštín, hasící syytémy serverovny Běštín,hasící filter Běštín, hasící přístroje pro cnc stroje Běštín, hasící systémy pro autobusy Běštín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.