Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běšiny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běšiny, hasicí přístroje Běšiny, školení na hasicí přístroje Běšiny, prodej hasicích systémů Běšiny, prodej hasicích přístrojů Běšiny, hasiva a hasicí příslušenství Běšiny, Tepostop Běšiny, firestop Běšiny, hasicí systémy Běšiny, hasicí zařízení Běšiny, hasicí přístroje Běšiny, požární ochrana Běšiny, stabilní hasicí zařízení Běšiny, lokální stabilní hasicí zařízení Běšiny, automatický hasicí systém Běšiny, samočinný hasicí systém Běšiny, hasit CO2 Běšiny, hasit oxid uhličitý Běšiny, hasit s inergen Běšiny, čisté hasivo Běšiny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běšiny, vodní hasící přístroj Běšiny, sněhový hasící přístroj Běšiny, pěnový hasící přístroj Běšiny, požární zabezpečení Běšiny, požární bezpečnost Běšiny, protipožární ochrana Běšiny, servisní organizace hasících přístrojů Běšiny, hasící syytémy serverovny Běšiny,hasící filter Běšiny, hasící přístroje pro cnc stroje Běšiny, hasící systémy pro autobusy Běšiny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.