Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Besednice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Besednice, hasicí přístroje Besednice, školení na hasicí přístroje Besednice, prodej hasicích systémů Besednice, prodej hasicích přístrojů Besednice, hasiva a hasicí příslušenství Besednice, Tepostop Besednice, firestop Besednice, hasicí systémy Besednice, hasicí zařízení Besednice, hasicí přístroje Besednice, požární ochrana Besednice, stabilní hasicí zařízení Besednice, lokální stabilní hasicí zařízení Besednice, automatický hasicí systém Besednice, samočinný hasicí systém Besednice, hasit CO2 Besednice, hasit oxid uhličitý Besednice, hasit s inergen Besednice, čisté hasivo Besednice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Besednice, vodní hasící přístroj Besednice, sněhový hasící přístroj Besednice, pěnový hasící přístroj Besednice, požární zabezpečení Besednice, požární bezpečnost Besednice, protipožární ochrana Besednice, servisní organizace hasících přístrojů Besednice, hasící syytémy serverovny Besednice,hasící filter Besednice, hasící přístroje pro cnc stroje Besednice, hasící systémy pro autobusy Besednice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.