Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běrunice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běrunice, hasicí přístroje Běrunice, školení na hasicí přístroje Běrunice, prodej hasicích systémů Běrunice, prodej hasicích přístrojů Běrunice, hasiva a hasicí příslušenství Běrunice, Tepostop Běrunice, firestop Běrunice, hasicí systémy Běrunice, hasicí zařízení Běrunice, hasicí přístroje Běrunice, požární ochrana Běrunice, stabilní hasicí zařízení Běrunice, lokální stabilní hasicí zařízení Běrunice, automatický hasicí systém Běrunice, samočinný hasicí systém Běrunice, hasit CO2 Běrunice, hasit oxid uhličitý Běrunice, hasit s inergen Běrunice, čisté hasivo Běrunice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běrunice, vodní hasící přístroj Běrunice, sněhový hasící přístroj Běrunice, pěnový hasící přístroj Běrunice, požární zabezpečení Běrunice, požární bezpečnost Běrunice, protipožární ochrana Běrunice, servisní organizace hasících přístrojů Běrunice, hasící syytémy serverovny Běrunice,hasící filter Běrunice, hasící přístroje pro cnc stroje Běrunice, hasící systémy pro autobusy Běrunice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.