Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Beřovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Beřovice, hasicí přístroje Beřovice, školení na hasicí přístroje Beřovice, prodej hasicích systémů Beřovice, prodej hasicích přístrojů Beřovice, hasiva a hasicí příslušenství Beřovice, Tepostop Beřovice, firestop Beřovice, hasicí systémy Beřovice, hasicí zařízení Beřovice, hasicí přístroje Beřovice, požární ochrana Beřovice, stabilní hasicí zařízení Beřovice, lokální stabilní hasicí zařízení Beřovice, automatický hasicí systém Beřovice, samočinný hasicí systém Beřovice, hasit CO2 Beřovice, hasit oxid uhličitý Beřovice, hasit s inergen Beřovice, čisté hasivo Beřovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Beřovice, vodní hasící přístroj Beřovice, sněhový hasící přístroj Beřovice, pěnový hasící přístroj Beřovice, požární zabezpečení Beřovice, požární bezpečnost Beřovice, protipožární ochrana Beřovice, servisní organizace hasících přístrojů Beřovice, hasící syytémy serverovny Beřovice,hasící filter Beřovice, hasící přístroje pro cnc stroje Beřovice, hasící systémy pro autobusy Beřovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.