Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bernartice nad Odrou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bernartice nad Odrou, hasicí přístroje Bernartice nad Odrou, školení na hasicí přístroje Bernartice nad Odrou, prodej hasicích systémů Bernartice nad Odrou, prodej hasicích přístrojů Bernartice nad Odrou, hasiva a hasicí příslušenství Bernartice nad Odrou, Tepostop Bernartice nad Odrou, firestop Bernartice nad Odrou, hasicí systémy Bernartice nad Odrou, hasicí zařízení Bernartice nad Odrou, hasicí přístroje Bernartice nad Odrou, požární ochrana Bernartice nad Odrou, stabilní hasicí zařízení Bernartice nad Odrou, lokální stabilní hasicí zařízení Bernartice nad Odrou, automatický hasicí systém Bernartice nad Odrou, samočinný hasicí systém Bernartice nad Odrou, hasit CO2 Bernartice nad Odrou, hasit oxid uhličitý Bernartice nad Odrou, hasit s inergen Bernartice nad Odrou, čisté hasivo Bernartice nad Odrou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bernartice nad Odrou, vodní hasící přístroj Bernartice nad Odrou, sněhový hasící přístroj Bernartice nad Odrou, pěnový hasící přístroj Bernartice nad Odrou, požární zabezpečení Bernartice nad Odrou, požární bezpečnost Bernartice nad Odrou, protipožární ochrana Bernartice nad Odrou, servisní organizace hasících přístrojů Bernartice nad Odrou, hasící syytémy serverovny Bernartice nad Odrou,hasící filter Bernartice nad Odrou, hasící přístroje pro cnc stroje Bernartice nad Odrou, hasící systémy pro autobusy Bernartice nad Odrou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.