Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bernartice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bernartice, hasicí přístroje Bernartice, školení na hasicí přístroje Bernartice, prodej hasicích systémů Bernartice, prodej hasicích přístrojů Bernartice, hasiva a hasicí příslušenství Bernartice, Tepostop Bernartice, firestop Bernartice, hasicí systémy Bernartice, hasicí zařízení Bernartice, hasicí přístroje Bernartice, požární ochrana Bernartice, stabilní hasicí zařízení Bernartice, lokální stabilní hasicí zařízení Bernartice, automatický hasicí systém Bernartice, samočinný hasicí systém Bernartice, hasit CO2 Bernartice, hasit oxid uhličitý Bernartice, hasit s inergen Bernartice, čisté hasivo Bernartice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bernartice, vodní hasící přístroj Bernartice, sněhový hasící přístroj Bernartice, pěnový hasící přístroj Bernartice, požární zabezpečení Bernartice, požární bezpečnost Bernartice, protipožární ochrana Bernartice, servisní organizace hasících přístrojů Bernartice, hasící syytémy serverovny Bernartice,hasící filter Bernartice, hasící přístroje pro cnc stroje Bernartice, hasící systémy pro autobusy Bernartice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.