Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bernardov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bernardov, hasicí přístroje Bernardov, školení na hasicí přístroje Bernardov, prodej hasicích systémů Bernardov, prodej hasicích přístrojů Bernardov, hasiva a hasicí příslušenství Bernardov, Tepostop Bernardov, firestop Bernardov, hasicí systémy Bernardov, hasicí zařízení Bernardov, hasicí přístroje Bernardov, požární ochrana Bernardov, stabilní hasicí zařízení Bernardov, lokální stabilní hasicí zařízení Bernardov, automatický hasicí systém Bernardov, samočinný hasicí systém Bernardov, hasit CO2 Bernardov, hasit oxid uhličitý Bernardov, hasit s inergen Bernardov, čisté hasivo Bernardov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bernardov, vodní hasící přístroj Bernardov, sněhový hasící přístroj Bernardov, pěnový hasící přístroj Bernardov, požární zabezpečení Bernardov, požární bezpečnost Bernardov, protipožární ochrana Bernardov, servisní organizace hasících přístrojů Bernardov, hasící syytémy serverovny Bernardov,hasící filter Bernardov, hasící přístroje pro cnc stroje Bernardov, hasící systémy pro autobusy Bernardov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.