Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Beňov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Beňov, hasicí přístroje Beňov, školení na hasicí přístroje Beňov, prodej hasicích systémů Beňov, prodej hasicích přístrojů Beňov, hasiva a hasicí příslušenství Beňov, Tepostop Beňov, firestop Beňov, hasicí systémy Beňov, hasicí zařízení Beňov, hasicí přístroje Beňov, požární ochrana Beňov, stabilní hasicí zařízení Beňov, lokální stabilní hasicí zařízení Beňov, automatický hasicí systém Beňov, samočinný hasicí systém Beňov, hasit CO2 Beňov, hasit oxid uhličitý Beňov, hasit s inergen Beňov, čisté hasivo Beňov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Beňov, vodní hasící přístroj Beňov, sněhový hasící přístroj Beňov, pěnový hasící přístroj Beňov, požární zabezpečení Beňov, požární bezpečnost Beňov, protipožární ochrana Beňov, servisní organizace hasících přístrojů Beňov, hasící syytémy serverovny Beňov,hasící filter Beňov, hasící přístroje pro cnc stroje Beňov, hasící systémy pro autobusy Beňov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.