Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Benetice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Benetice, hasicí přístroje Benetice, školení na hasicí přístroje Benetice, prodej hasicích systémů Benetice, prodej hasicích přístrojů Benetice, hasiva a hasicí příslušenství Benetice, Tepostop Benetice, firestop Benetice, hasicí systémy Benetice, hasicí zařízení Benetice, hasicí přístroje Benetice, požární ochrana Benetice, stabilní hasicí zařízení Benetice, lokální stabilní hasicí zařízení Benetice, automatický hasicí systém Benetice, samočinný hasicí systém Benetice, hasit CO2 Benetice, hasit oxid uhličitý Benetice, hasit s inergen Benetice, čisté hasivo Benetice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Benetice, vodní hasící přístroj Benetice, sněhový hasící přístroj Benetice, pěnový hasící přístroj Benetice, požární zabezpečení Benetice, požární bezpečnost Benetice, protipožární ochrana Benetice, servisní organizace hasících přístrojů Benetice, hasící syytémy serverovny Benetice,hasící filter Benetice, hasící přístroje pro cnc stroje Benetice, hasící systémy pro autobusy Benetice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.