Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Benešovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Benešovice, hasicí přístroje Benešovice, školení na hasicí přístroje Benešovice, prodej hasicích systémů Benešovice, prodej hasicích přístrojů Benešovice, hasiva a hasicí příslušenství Benešovice, Tepostop Benešovice, firestop Benešovice, hasicí systémy Benešovice, hasicí zařízení Benešovice, hasicí přístroje Benešovice, požární ochrana Benešovice, stabilní hasicí zařízení Benešovice, lokální stabilní hasicí zařízení Benešovice, automatický hasicí systém Benešovice, samočinný hasicí systém Benešovice, hasit CO2 Benešovice, hasit oxid uhličitý Benešovice, hasit s inergen Benešovice, čisté hasivo Benešovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Benešovice, vodní hasící přístroj Benešovice, sněhový hasící přístroj Benešovice, pěnový hasící přístroj Benešovice, požární zabezpečení Benešovice, požární bezpečnost Benešovice, protipožární ochrana Benešovice, servisní organizace hasících přístrojů Benešovice, hasící syytémy serverovny Benešovice,hasící filter Benešovice, hasící přístroje pro cnc stroje Benešovice, hasící systémy pro autobusy Benešovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.