Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Benešov nad Černou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Benešov nad Černou, hasicí přístroje Benešov nad Černou, školení na hasicí přístroje Benešov nad Černou, prodej hasicích systémů Benešov nad Černou, prodej hasicích přístrojů Benešov nad Černou, hasiva a hasicí příslušenství Benešov nad Černou, Tepostop Benešov nad Černou, firestop Benešov nad Černou, hasicí systémy Benešov nad Černou, hasicí zařízení Benešov nad Černou, hasicí přístroje Benešov nad Černou, požární ochrana Benešov nad Černou, stabilní hasicí zařízení Benešov nad Černou, lokální stabilní hasicí zařízení Benešov nad Černou, automatický hasicí systém Benešov nad Černou, samočinný hasicí systém Benešov nad Černou, hasit CO2 Benešov nad Černou, hasit oxid uhličitý Benešov nad Černou, hasit s inergen Benešov nad Černou, čisté hasivo Benešov nad Černou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Benešov nad Černou, vodní hasící přístroj Benešov nad Černou, sněhový hasící přístroj Benešov nad Černou, pěnový hasící přístroj Benešov nad Černou, požární zabezpečení Benešov nad Černou, požární bezpečnost Benešov nad Černou, protipožární ochrana Benešov nad Černou, servisní organizace hasících přístrojů Benešov nad Černou, hasící syytémy serverovny Benešov nad Černou,hasící filter Benešov nad Černou, hasící přístroje pro cnc stroje Benešov nad Černou, hasící systémy pro autobusy Benešov nad Černou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.