Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Benecko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Benecko, hasicí přístroje Benecko, školení na hasicí přístroje Benecko, prodej hasicích systémů Benecko, prodej hasicích přístrojů Benecko, hasiva a hasicí příslušenství Benecko, Tepostop Benecko, firestop Benecko, hasicí systémy Benecko, hasicí zařízení Benecko, hasicí přístroje Benecko, požární ochrana Benecko, stabilní hasicí zařízení Benecko, lokální stabilní hasicí zařízení Benecko, automatický hasicí systém Benecko, samočinný hasicí systém Benecko, hasit CO2 Benecko, hasit oxid uhličitý Benecko, hasit s inergen Benecko, čisté hasivo Benecko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Benecko, vodní hasící přístroj Benecko, sněhový hasící přístroj Benecko, pěnový hasící přístroj Benecko, požární zabezpečení Benecko, požární bezpečnost Benecko, protipožární ochrana Benecko, servisní organizace hasících přístrojů Benecko, hasící syytémy serverovny Benecko,hasící filter Benecko, hasící přístroje pro cnc stroje Benecko, hasící systémy pro autobusy Benecko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.