Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Benátky nad Jizerou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Benátky nad Jizerou, hasicí přístroje Benátky nad Jizerou, školení na hasicí přístroje Benátky nad Jizerou, prodej hasicích systémů Benátky nad Jizerou, prodej hasicích přístrojů Benátky nad Jizerou, hasiva a hasicí příslušenství Benátky nad Jizerou, Tepostop Benátky nad Jizerou, firestop Benátky nad Jizerou, hasicí systémy Benátky nad Jizerou, hasicí zařízení Benátky nad Jizerou, hasicí přístroje Benátky nad Jizerou, požární ochrana Benátky nad Jizerou, stabilní hasicí zařízení Benátky nad Jizerou, lokální stabilní hasicí zařízení Benátky nad Jizerou, automatický hasicí systém Benátky nad Jizerou, samočinný hasicí systém Benátky nad Jizerou, hasit CO2 Benátky nad Jizerou, hasit oxid uhličitý Benátky nad Jizerou, hasit s inergen Benátky nad Jizerou, čisté hasivo Benátky nad Jizerou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Benátky nad Jizerou, vodní hasící přístroj Benátky nad Jizerou, sněhový hasící přístroj Benátky nad Jizerou, pěnový hasící přístroj Benátky nad Jizerou, požární zabezpečení Benátky nad Jizerou, požární bezpečnost Benátky nad Jizerou, protipožární ochrana Benátky nad Jizerou, servisní organizace hasících přístrojů Benátky nad Jizerou, hasící syytémy serverovny Benátky nad Jizerou,hasící filter Benátky nad Jizerou, hasící přístroje pro cnc stroje Benátky nad Jizerou, hasící systémy pro autobusy Benátky nad Jizerou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.