Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Benátky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Benátky, hasicí přístroje Benátky, školení na hasicí přístroje Benátky, prodej hasicích systémů Benátky, prodej hasicích přístrojů Benátky, hasiva a hasicí příslušenství Benátky, Tepostop Benátky, firestop Benátky, hasicí systémy Benátky, hasicí zařízení Benátky, hasicí přístroje Benátky, požární ochrana Benátky, stabilní hasicí zařízení Benátky, lokální stabilní hasicí zařízení Benátky, automatický hasicí systém Benátky, samočinný hasicí systém Benátky, hasit CO2 Benátky, hasit oxid uhličitý Benátky, hasit s inergen Benátky, čisté hasivo Benátky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Benátky, vodní hasící přístroj Benátky, sněhový hasící přístroj Benátky, pěnový hasící přístroj Benátky, požární zabezpečení Benátky, požární bezpečnost Benátky, protipožární ochrana Benátky, servisní organizace hasících přístrojů Benátky, hasící syytémy serverovny Benátky,hasící filter Benátky, hasící přístroje pro cnc stroje Benátky, hasící systémy pro autobusy Benátky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.