Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bělušice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bělušice, hasicí přístroje Bělušice, školení na hasicí přístroje Bělušice, prodej hasicích systémů Bělušice, prodej hasicích přístrojů Bělušice, hasiva a hasicí příslušenství Bělušice, Tepostop Bělušice, firestop Bělušice, hasicí systémy Bělušice, hasicí zařízení Bělušice, hasicí přístroje Bělušice, požární ochrana Bělušice, stabilní hasicí zařízení Bělušice, lokální stabilní hasicí zařízení Bělušice, automatický hasicí systém Bělušice, samočinný hasicí systém Bělušice, hasit CO2 Bělušice, hasit oxid uhličitý Bělušice, hasit s inergen Bělušice, čisté hasivo Bělušice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bělušice, vodní hasící přístroj Bělušice, sněhový hasící přístroj Bělušice, pěnový hasící přístroj Bělušice, požární zabezpečení Bělušice, požární bezpečnost Bělušice, protipožární ochrana Bělušice, servisní organizace hasících přístrojů Bělušice, hasící syytémy serverovny Bělušice,hasící filter Bělušice, hasící přístroje pro cnc stroje Bělušice, hasící systémy pro autobusy Bělušice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.