Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bělov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bělov, hasicí přístroje Bělov, školení na hasicí přístroje Bělov, prodej hasicích systémů Bělov, prodej hasicích přístrojů Bělov, hasiva a hasicí příslušenství Bělov, Tepostop Bělov, firestop Bělov, hasicí systémy Bělov, hasicí zařízení Bělov, hasicí přístroje Bělov, požární ochrana Bělov, stabilní hasicí zařízení Bělov, lokální stabilní hasicí zařízení Bělov, automatický hasicí systém Bělov, samočinný hasicí systém Bělov, hasit CO2 Bělov, hasit oxid uhličitý Bělov, hasit s inergen Bělov, čisté hasivo Bělov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bělov, vodní hasící přístroj Bělov, sněhový hasící přístroj Bělov, pěnový hasící přístroj Bělov, požární zabezpečení Bělov, požární bezpečnost Bělov, protipožární ochrana Bělov, servisní organizace hasících přístrojů Bělov, hasící syytémy serverovny Bělov,hasící filter Bělov, hasící přístroje pro cnc stroje Bělov, hasící systémy pro autobusy Bělov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.