Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bělotín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bělotín, hasicí přístroje Bělotín, školení na hasicí přístroje Bělotín, prodej hasicích systémů Bělotín, prodej hasicích přístrojů Bělotín, hasiva a hasicí příslušenství Bělotín, Tepostop Bělotín, firestop Bělotín, hasicí systémy Bělotín, hasicí zařízení Bělotín, hasicí přístroje Bělotín, požární ochrana Bělotín, stabilní hasicí zařízení Bělotín, lokální stabilní hasicí zařízení Bělotín, automatický hasicí systém Bělotín, samočinný hasicí systém Bělotín, hasit CO2 Bělotín, hasit oxid uhličitý Bělotín, hasit s inergen Bělotín, čisté hasivo Bělotín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bělotín, vodní hasící přístroj Bělotín, sněhový hasící přístroj Bělotín, pěnový hasící přístroj Bělotín, požární zabezpečení Bělotín, požární bezpečnost Bělotín, protipožární ochrana Bělotín, servisní organizace hasících přístrojů Bělotín, hasící syytémy serverovny Bělotín,hasící filter Bělotín, hasící přístroje pro cnc stroje Bělotín, hasící systémy pro autobusy Bělotín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.