Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běloky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běloky, hasicí přístroje Běloky, školení na hasicí přístroje Běloky, prodej hasicích systémů Běloky, prodej hasicích přístrojů Běloky, hasiva a hasicí příslušenství Běloky, Tepostop Běloky, firestop Běloky, hasicí systémy Běloky, hasicí zařízení Běloky, hasicí přístroje Běloky, požární ochrana Běloky, stabilní hasicí zařízení Běloky, lokální stabilní hasicí zařízení Běloky, automatický hasicí systém Běloky, samočinný hasicí systém Běloky, hasit CO2 Běloky, hasit oxid uhličitý Běloky, hasit s inergen Běloky, čisté hasivo Běloky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běloky, vodní hasící přístroj Běloky, sněhový hasící přístroj Běloky, pěnový hasící přístroj Běloky, požární zabezpečení Běloky, požární bezpečnost Běloky, protipožární ochrana Běloky, servisní organizace hasících přístrojů Běloky, hasící syytémy serverovny Běloky,hasící filter Běloky, hasící přístroje pro cnc stroje Běloky, hasící systémy pro autobusy Běloky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.