Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běleč nad Orlicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běleč nad Orlicí, hasicí přístroje Běleč nad Orlicí, školení na hasicí přístroje Běleč nad Orlicí, prodej hasicích systémů Běleč nad Orlicí, prodej hasicích přístrojů Běleč nad Orlicí, hasiva a hasicí příslušenství Běleč nad Orlicí, Tepostop Běleč nad Orlicí, firestop Běleč nad Orlicí, hasicí systémy Běleč nad Orlicí, hasicí zařízení Běleč nad Orlicí, hasicí přístroje Běleč nad Orlicí, požární ochrana Běleč nad Orlicí, stabilní hasicí zařízení Běleč nad Orlicí, lokální stabilní hasicí zařízení Běleč nad Orlicí, automatický hasicí systém Běleč nad Orlicí, samočinný hasicí systém Běleč nad Orlicí, hasit CO2 Běleč nad Orlicí, hasit oxid uhličitý Běleč nad Orlicí, hasit s inergen Běleč nad Orlicí, čisté hasivo Běleč nad Orlicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běleč nad Orlicí, vodní hasící přístroj Běleč nad Orlicí, sněhový hasící přístroj Běleč nad Orlicí, pěnový hasící přístroj Běleč nad Orlicí, požární zabezpečení Běleč nad Orlicí, požární bezpečnost Běleč nad Orlicí, protipožární ochrana Běleč nad Orlicí, servisní organizace hasících přístrojů Běleč nad Orlicí, hasící syytémy serverovny Běleč nad Orlicí,hasící filter Běleč nad Orlicí, hasící přístroje pro cnc stroje Běleč nad Orlicí, hasící systémy pro autobusy Běleč nad Orlicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.