Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bělčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bělčice, hasicí přístroje Bělčice, školení na hasicí přístroje Bělčice, prodej hasicích systémů Bělčice, prodej hasicích přístrojů Bělčice, hasiva a hasicí příslušenství Bělčice, Tepostop Bělčice, firestop Bělčice, hasicí systémy Bělčice, hasicí zařízení Bělčice, hasicí přístroje Bělčice, požární ochrana Bělčice, stabilní hasicí zařízení Bělčice, lokální stabilní hasicí zařízení Bělčice, automatický hasicí systém Bělčice, samočinný hasicí systém Bělčice, hasit CO2 Bělčice, hasit oxid uhličitý Bělčice, hasit s inergen Bělčice, čisté hasivo Bělčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bělčice, vodní hasící přístroj Bělčice, sněhový hasící přístroj Bělčice, pěnový hasící přístroj Bělčice, požární zabezpečení Bělčice, požární bezpečnost Bělčice, protipožární ochrana Bělčice, servisní organizace hasících přístrojů Bělčice, hasící syytémy serverovny Bělčice,hasící filter Bělčice, hasící přístroje pro cnc stroje Bělčice, hasící systémy pro autobusy Bělčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.