Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bělá u Jevíčka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bělá u Jevíčka, hasicí přístroje Bělá u Jevíčka, školení na hasicí přístroje Bělá u Jevíčka, prodej hasicích systémů Bělá u Jevíčka, prodej hasicích přístrojů Bělá u Jevíčka, hasiva a hasicí příslušenství Bělá u Jevíčka, Tepostop Bělá u Jevíčka, firestop Bělá u Jevíčka, hasicí systémy Bělá u Jevíčka, hasicí zařízení Bělá u Jevíčka, hasicí přístroje Bělá u Jevíčka, požární ochrana Bělá u Jevíčka, stabilní hasicí zařízení Bělá u Jevíčka, lokální stabilní hasicí zařízení Bělá u Jevíčka, automatický hasicí systém Bělá u Jevíčka, samočinný hasicí systém Bělá u Jevíčka, hasit CO2 Bělá u Jevíčka, hasit oxid uhličitý Bělá u Jevíčka, hasit s inergen Bělá u Jevíčka, čisté hasivo Bělá u Jevíčka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bělá u Jevíčka, vodní hasící přístroj Bělá u Jevíčka, sněhový hasící přístroj Bělá u Jevíčka, pěnový hasící přístroj Bělá u Jevíčka, požární zabezpečení Bělá u Jevíčka, požární bezpečnost Bělá u Jevíčka, protipožární ochrana Bělá u Jevíčka, servisní organizace hasících přístrojů Bělá u Jevíčka, hasící syytémy serverovny Bělá u Jevíčka,hasící filter Bělá u Jevíčka, hasící přístroje pro cnc stroje Bělá u Jevíčka, hasící systémy pro autobusy Bělá u Jevíčka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.