Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bělá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bělá, hasicí přístroje Bělá, školení na hasicí přístroje Bělá, prodej hasicích systémů Bělá, prodej hasicích přístrojů Bělá, hasiva a hasicí příslušenství Bělá, Tepostop Bělá, firestop Bělá, hasicí systémy Bělá, hasicí zařízení Bělá, hasicí přístroje Bělá, požární ochrana Bělá, stabilní hasicí zařízení Bělá, lokální stabilní hasicí zařízení Bělá, automatický hasicí systém Bělá, samočinný hasicí systém Bělá, hasit CO2 Bělá, hasit oxid uhličitý Bělá, hasit s inergen Bělá, čisté hasivo Bělá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bělá, vodní hasící přístroj Bělá, sněhový hasící přístroj Bělá, pěnový hasící přístroj Bělá, požární zabezpečení Bělá, požární bezpečnost Bělá, protipožární ochrana Bělá, servisní organizace hasících přístrojů Bělá, hasící syytémy serverovny Bělá,hasící filter Bělá, hasící přístroje pro cnc stroje Bělá, hasící systémy pro autobusy Bělá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.