Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běhařovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běhařovice, hasicí přístroje Běhařovice, školení na hasicí přístroje Běhařovice, prodej hasicích systémů Běhařovice, prodej hasicích přístrojů Běhařovice, hasiva a hasicí příslušenství Běhařovice, Tepostop Běhařovice, firestop Běhařovice, hasicí systémy Běhařovice, hasicí zařízení Běhařovice, hasicí přístroje Běhařovice, požární ochrana Běhařovice, stabilní hasicí zařízení Běhařovice, lokální stabilní hasicí zařízení Běhařovice, automatický hasicí systém Běhařovice, samočinný hasicí systém Běhařovice, hasit CO2 Běhařovice, hasit oxid uhličitý Běhařovice, hasit s inergen Běhařovice, čisté hasivo Běhařovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běhařovice, vodní hasící přístroj Běhařovice, sněhový hasící přístroj Běhařovice, pěnový hasící přístroj Běhařovice, požární zabezpečení Běhařovice, požární bezpečnost Běhařovice, protipožární ochrana Běhařovice, servisní organizace hasících přístrojů Běhařovice, hasící syytémy serverovny Běhařovice,hasící filter Běhařovice, hasící přístroje pro cnc stroje Běhařovice, hasící systémy pro autobusy Běhařovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.