Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běhařov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běhařov, hasicí přístroje Běhařov, školení na hasicí přístroje Běhařov, prodej hasicích systémů Běhařov, prodej hasicích přístrojů Běhařov, hasiva a hasicí příslušenství Běhařov, Tepostop Běhařov, firestop Běhařov, hasicí systémy Běhařov, hasicí zařízení Běhařov, hasicí přístroje Běhařov, požární ochrana Běhařov, stabilní hasicí zařízení Běhařov, lokální stabilní hasicí zařízení Běhařov, automatický hasicí systém Běhařov, samočinný hasicí systém Běhařov, hasit CO2 Běhařov, hasit oxid uhličitý Běhařov, hasit s inergen Běhařov, čisté hasivo Běhařov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běhařov, vodní hasící přístroj Běhařov, sněhový hasící přístroj Běhařov, pěnový hasící přístroj Běhařov, požární zabezpečení Běhařov, požární bezpečnost Běhařov, protipožární ochrana Běhařov, servisní organizace hasících přístrojů Běhařov, hasící syytémy serverovny Běhařov,hasící filter Běhařov, hasící přístroje pro cnc stroje Běhařov, hasící systémy pro autobusy Běhařov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.