Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bedřichov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bedřichov, hasicí přístroje Bedřichov, školení na hasicí přístroje Bedřichov, prodej hasicích systémů Bedřichov, prodej hasicích přístrojů Bedřichov, hasiva a hasicí příslušenství Bedřichov, Tepostop Bedřichov, firestop Bedřichov, hasicí systémy Bedřichov, hasicí zařízení Bedřichov, hasicí přístroje Bedřichov, požární ochrana Bedřichov, stabilní hasicí zařízení Bedřichov, lokální stabilní hasicí zařízení Bedřichov, automatický hasicí systém Bedřichov, samočinný hasicí systém Bedřichov, hasit CO2 Bedřichov, hasit oxid uhličitý Bedřichov, hasit s inergen Bedřichov, čisté hasivo Bedřichov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bedřichov, vodní hasící přístroj Bedřichov, sněhový hasící přístroj Bedřichov, pěnový hasící přístroj Bedřichov, požární zabezpečení Bedřichov, požární bezpečnost Bedřichov, protipožární ochrana Bedřichov, servisní organizace hasících přístrojů Bedřichov, hasící syytémy serverovny Bedřichov,hasící filter Bedřichov, hasící přístroje pro cnc stroje Bedřichov, hasící systémy pro autobusy Bedřichov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.