Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bednáreček

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bednáreček, hasicí přístroje Bednáreček, školení na hasicí přístroje Bednáreček, prodej hasicích systémů Bednáreček, prodej hasicích přístrojů Bednáreček, hasiva a hasicí příslušenství Bednáreček, Tepostop Bednáreček, firestop Bednáreček, hasicí systémy Bednáreček, hasicí zařízení Bednáreček, hasicí přístroje Bednáreček, požární ochrana Bednáreček, stabilní hasicí zařízení Bednáreček, lokální stabilní hasicí zařízení Bednáreček, automatický hasicí systém Bednáreček, samočinný hasicí systém Bednáreček, hasit CO2 Bednáreček, hasit oxid uhličitý Bednáreček, hasit s inergen Bednáreček, čisté hasivo Bednáreček, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bednáreček, vodní hasící přístroj Bednáreček, sněhový hasící přístroj Bednáreček, pěnový hasící přístroj Bednáreček, požární zabezpečení Bednáreček, požární bezpečnost Bednáreček, protipožární ochrana Bednáreček, servisní organizace hasících přístrojů Bednáreček, hasící syytémy serverovny Bednáreček,hasící filter Bednáreček, hasící přístroje pro cnc stroje Bednáreček, hasící systémy pro autobusy Bednáreček, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.