Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bednárec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bednárec, hasicí přístroje Bednárec, školení na hasicí přístroje Bednárec, prodej hasicích systémů Bednárec, prodej hasicích přístrojů Bednárec, hasiva a hasicí příslušenství Bednárec, Tepostop Bednárec, firestop Bednárec, hasicí systémy Bednárec, hasicí zařízení Bednárec, hasicí přístroje Bednárec, požární ochrana Bednárec, stabilní hasicí zařízení Bednárec, lokální stabilní hasicí zařízení Bednárec, automatický hasicí systém Bednárec, samočinný hasicí systém Bednárec, hasit CO2 Bednárec, hasit oxid uhličitý Bednárec, hasit s inergen Bednárec, čisté hasivo Bednárec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bednárec, vodní hasící přístroj Bednárec, sněhový hasící přístroj Bednárec, pěnový hasící přístroj Bednárec, požární zabezpečení Bednárec, požární bezpečnost Bednárec, protipožární ochrana Bednárec, servisní organizace hasících přístrojů Bednárec, hasící syytémy serverovny Bednárec,hasící filter Bednárec, hasící přístroje pro cnc stroje Bednárec, hasící systémy pro autobusy Bednárec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.