Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bedihošť

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bedihošť, hasicí přístroje Bedihošť, školení na hasicí přístroje Bedihošť, prodej hasicích systémů Bedihošť, prodej hasicích přístrojů Bedihošť, hasiva a hasicí příslušenství Bedihošť, Tepostop Bedihošť, firestop Bedihošť, hasicí systémy Bedihošť, hasicí zařízení Bedihošť, hasicí přístroje Bedihošť, požární ochrana Bedihošť, stabilní hasicí zařízení Bedihošť, lokální stabilní hasicí zařízení Bedihošť, automatický hasicí systém Bedihošť, samočinný hasicí systém Bedihošť, hasit CO2 Bedihošť, hasit oxid uhličitý Bedihošť, hasit s inergen Bedihošť, čisté hasivo Bedihošť, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bedihošť, vodní hasící přístroj Bedihošť, sněhový hasící přístroj Bedihošť, pěnový hasící přístroj Bedihošť, požární zabezpečení Bedihošť, požární bezpečnost Bedihošť, protipožární ochrana Bedihošť, servisní organizace hasících přístrojů Bedihošť, hasící syytémy serverovny Bedihošť,hasící filter Bedihošť, hasící přístroje pro cnc stroje Bedihošť, hasící systémy pro autobusy Bedihošť, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.