Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bečváry

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bečváry, hasicí přístroje Bečváry, školení na hasicí přístroje Bečváry, prodej hasicích systémů Bečváry, prodej hasicích přístrojů Bečváry, hasiva a hasicí příslušenství Bečváry, Tepostop Bečváry, firestop Bečváry, hasicí systémy Bečváry, hasicí zařízení Bečváry, hasicí přístroje Bečváry, požární ochrana Bečváry, stabilní hasicí zařízení Bečváry, lokální stabilní hasicí zařízení Bečváry, automatický hasicí systém Bečváry, samočinný hasicí systém Bečváry, hasit CO2 Bečváry, hasit oxid uhličitý Bečváry, hasit s inergen Bečváry, čisté hasivo Bečváry, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bečváry, vodní hasící přístroj Bečváry, sněhový hasící přístroj Bečváry, pěnový hasící přístroj Bečváry, požární zabezpečení Bečváry, požární bezpečnost Bečváry, protipožární ochrana Bečváry, servisní organizace hasících přístrojů Bečváry, hasící syytémy serverovny Bečváry,hasící filter Bečváry, hasící přístroje pro cnc stroje Bečváry, hasící systémy pro autobusy Bečváry, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.