Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bečov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bečov, hasicí přístroje Bečov, školení na hasicí přístroje Bečov, prodej hasicích systémů Bečov, prodej hasicích přístrojů Bečov, hasiva a hasicí příslušenství Bečov, Tepostop Bečov, firestop Bečov, hasicí systémy Bečov, hasicí zařízení Bečov, hasicí přístroje Bečov, požární ochrana Bečov, stabilní hasicí zařízení Bečov, lokální stabilní hasicí zařízení Bečov, automatický hasicí systém Bečov, samočinný hasicí systém Bečov, hasit CO2 Bečov, hasit oxid uhličitý Bečov, hasit s inergen Bečov, čisté hasivo Bečov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bečov, vodní hasící přístroj Bečov, sněhový hasící přístroj Bečov, pěnový hasící přístroj Bečov, požární zabezpečení Bečov, požární bezpečnost Bečov, protipožární ochrana Bečov, servisní organizace hasících přístrojů Bečov, hasící syytémy serverovny Bečov,hasící filter Bečov, hasící přístroje pro cnc stroje Bečov, hasící systémy pro autobusy Bečov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.