Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bečice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bečice, hasicí přístroje Bečice, školení na hasicí přístroje Bečice, prodej hasicích systémů Bečice, prodej hasicích přístrojů Bečice, hasiva a hasicí příslušenství Bečice, Tepostop Bečice, firestop Bečice, hasicí systémy Bečice, hasicí zařízení Bečice, hasicí přístroje Bečice, požární ochrana Bečice, stabilní hasicí zařízení Bečice, lokální stabilní hasicí zařízení Bečice, automatický hasicí systém Bečice, samočinný hasicí systém Bečice, hasit CO2 Bečice, hasit oxid uhličitý Bečice, hasit s inergen Bečice, čisté hasivo Bečice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bečice, vodní hasící přístroj Bečice, sněhový hasící přístroj Bečice, pěnový hasící přístroj Bečice, požární zabezpečení Bečice, požární bezpečnost Bečice, protipožární ochrana Bečice, servisní organizace hasících přístrojů Bečice, hasící syytémy serverovny Bečice,hasící filter Bečice, hasící přístroje pro cnc stroje Bečice, hasící systémy pro autobusy Bečice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.