Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bechyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bechyně, hasicí přístroje Bechyně, školení na hasicí přístroje Bechyně, prodej hasicích systémů Bechyně, prodej hasicích přístrojů Bechyně, hasiva a hasicí příslušenství Bechyně, Tepostop Bechyně, firestop Bechyně, hasicí systémy Bechyně, hasicí zařízení Bechyně, hasicí přístroje Bechyně, požární ochrana Bechyně, stabilní hasicí zařízení Bechyně, lokální stabilní hasicí zařízení Bechyně, automatický hasicí systém Bechyně, samočinný hasicí systém Bechyně, hasit CO2 Bechyně, hasit oxid uhličitý Bechyně, hasit s inergen Bechyně, čisté hasivo Bechyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bechyně, vodní hasící přístroj Bechyně, sněhový hasící přístroj Bechyně, pěnový hasící přístroj Bechyně, požární zabezpečení Bechyně, požární bezpečnost Bechyně, protipožární ochrana Bechyně, servisní organizace hasících přístrojů Bechyně, hasící syytémy serverovny Bechyně,hasící filter Bechyně, hasící přístroje pro cnc stroje Bechyně, hasící systémy pro autobusy Bechyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.