Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bechlín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bechlín, hasicí přístroje Bechlín, školení na hasicí přístroje Bechlín, prodej hasicích systémů Bechlín, prodej hasicích přístrojů Bechlín, hasiva a hasicí příslušenství Bechlín, Tepostop Bechlín, firestop Bechlín, hasicí systémy Bechlín, hasicí zařízení Bechlín, hasicí přístroje Bechlín, požární ochrana Bechlín, stabilní hasicí zařízení Bechlín, lokální stabilní hasicí zařízení Bechlín, automatický hasicí systém Bechlín, samočinný hasicí systém Bechlín, hasit CO2 Bechlín, hasit oxid uhličitý Bechlín, hasit s inergen Bechlín, čisté hasivo Bechlín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bechlín, vodní hasící přístroj Bechlín, sněhový hasící přístroj Bechlín, pěnový hasící přístroj Bechlín, požární zabezpečení Bechlín, požární bezpečnost Bechlín, protipožární ochrana Bechlín, servisní organizace hasících přístrojů Bechlín, hasící syytémy serverovny Bechlín,hasící filter Bechlín, hasící přístroje pro cnc stroje Bechlín, hasící systémy pro autobusy Bechlín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.