Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běchary

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běchary, hasicí přístroje Běchary, školení na hasicí přístroje Běchary, prodej hasicích systémů Běchary, prodej hasicích přístrojů Běchary, hasiva a hasicí příslušenství Běchary, Tepostop Běchary, firestop Běchary, hasicí systémy Běchary, hasicí zařízení Běchary, hasicí přístroje Běchary, požární ochrana Běchary, stabilní hasicí zařízení Běchary, lokální stabilní hasicí zařízení Běchary, automatický hasicí systém Běchary, samočinný hasicí systém Běchary, hasit CO2 Běchary, hasit oxid uhličitý Běchary, hasit s inergen Běchary, čisté hasivo Běchary, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běchary, vodní hasící přístroj Běchary, sněhový hasící přístroj Běchary, pěnový hasící přístroj Běchary, požární zabezpečení Běchary, požární bezpečnost Běchary, protipožární ochrana Běchary, servisní organizace hasících přístrojů Běchary, hasící syytémy serverovny Běchary,hasící filter Běchary, hasící přístroje pro cnc stroje Běchary, hasící systémy pro autobusy Běchary, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.