Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bdín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bdín, hasicí přístroje Bdín, školení na hasicí přístroje Bdín, prodej hasicích systémů Bdín, prodej hasicích přístrojů Bdín, hasiva a hasicí příslušenství Bdín, Tepostop Bdín, firestop Bdín, hasicí systémy Bdín, hasicí zařízení Bdín, hasicí přístroje Bdín, požární ochrana Bdín, stabilní hasicí zařízení Bdín, lokální stabilní hasicí zařízení Bdín, automatický hasicí systém Bdín, samočinný hasicí systém Bdín, hasit CO2 Bdín, hasit oxid uhličitý Bdín, hasit s inergen Bdín, čisté hasivo Bdín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bdín, vodní hasící přístroj Bdín, sněhový hasící přístroj Bdín, pěnový hasící přístroj Bdín, požární zabezpečení Bdín, požární bezpečnost Bdín, protipožární ochrana Bdín, servisní organizace hasících přístrojů Bdín, hasící syytémy serverovny Bdín,hasící filter Bdín, hasící přístroje pro cnc stroje Bdín, hasící systémy pro autobusy Bdín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.